top of page

Innreiseregler til Uganda

Oppdatert 8. november 2022

Informasjon om hvordan du søker visum til Uganda finner du her.  I tillegg til visum, er det to andre viktige ting du må huske på når du skal reise:

  1. Gulfebervaksine. Det er obligatorisk med gulfebervaksine ved innreise til Uganda. Når du får vaksinen, får du samtidig et gult vaksinesertifikat. En kopi av dette må lastes opp når du søker visum, og vises fram når du kommer til flyplassen. Det er noen som ikke kan få gulfebervaksine, da må de få en erklæring fra en lege som sier at de er unntatt kravet om vaksine. En slik erklæring blir godtatt ved innreise. Om du ikke har enten en slik erklæring, eller gulfebersertifikat, kan du bli pålagt å ta vaksine på flyplassen.

  2. Koronasertifikat. Er du fullvaksinert, trenger du ikke test for å komme inn i Uganda. I Uganda regner man to doser som fullvaksinert. Er du ikke fullvaksinert, må du vise attest på negativ PCR-test tatt mindre enn 72 timer før avreise fra Norge (altså, ikke før ankomst i Uganda). I begge tilfeller anbefaler vi sterkt at du tar utskrift av koronasertifikatet slik at du har det i papir! Barn under 5 år trenger verken vaksine eller negativ test. Disse reglene endrer seg raskt, og vi følger med og oppdaterer når reglene endres.

Når du sjekker inn på flyet til Uganda, sjekker flyselskapet både at du har visum og koronasertifikat. Om du mangler en av disse, kan du risikere å ikke få gå om bord i flyet. 

bottom of page